Pracovní skupina dětské revmatologie

Dětská revmatologie je jako samostatná subspecializace přijímána ve světě již několik desítek let, v České republice byla jako samostatný obor uznána v roce 2005. Náš obor se zabývá širokým spektrem chronických onemocnění pohybového aparátu i dalších systémů. Primární náplní jsou chronická zánětlivá onemocnění (tzv. „systémová onemocnění“), ale zabývá se i řadou etiologicky odlišných onemocnění muskuloskeletálního systému. Přehled diagnóz, s nimiž se dětský revmatolog může setkat, je uveden v příloze, která je součástí evropského vzdělávacího programu v dětské revmatologii.


V pracovní skupině dětské revmatologie jsou sdruženi lékaři a specialisté nelékařských profesí. Z lékařů jsou členy dětští revmatologové a pediatři se zájmem o dětskou revmatologii, ortopedi a případně další odborníci, z nelékařů pak zejména sestry-specialistky, fyzioterapeuti, psychologové. Hlavním cílem pracovní skupiny je zajistit v České republice odpovídající úroveň zdravotní péče v dětské revmatologii, která odpovídá evropským standardům.


Revmatologická péče je ve většině regionů poskytována v síti specializovaných ambulancí, často v rámci dětských oddělení nemocnic, kam jsou pacienti v případě potřeby přijímáni. Konziliární péče pro pacienty z celé republiky je k dispozici v revmatologických centrech na fakultních pracovištích. V praxi se obvykle na péči o dětského pacienta s revmatickým onemocněním podílejí praktický lékař pro děti a dorost, specialista v regionální ambulanci, v případě potřeby nebo u vzácných či velmi závažných onemocnění i specialista revmatologického centra.


Principem činnosti pracovní skupiny je vzájemná průběžná komunikace a pravidelná setkání dvakrát ročně. Tématem schůzek jsou aktuální otázky organizační stejně jako sdělení doškolovacího charakteru.

heslo:

2007(c) IgSW, poslední aktualizace 1.5.2021